Ученическо творчество

Category: Ученическо творчество Published: Sunday, 26 January 2014

Училищният ни живот е интересен, вълнуващ и пъстър, с красотата, която децата претворяват в песните, танците и рисунките си. Техните творчески изяви носят много радост и удовлетворение на ученици, родители и преподаватели.

Hits: 822