ПРОЕКТ "ТВОЯТ ЧАС"

Category: Галерия Published: Thursday, 28 September 2017

През настоящата 2017/2018 учебна година,

след попълване на Анкетни карти /Приложение 4 - ТУК, ТУК, ТУК и ТУК/, се сформираха следните групи: 

-  ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ:


 ·       КЛУБ ”ЕЗИК СВЕЩЕН НА МОИТЕ ДЕДИ”  с ръководител Ивелина Ганчева 


 ·       ТЕАТРАЛНО ИЗКУСТВО с ръководител Ваня Душева 


 ·       КЛУБ ”СРЪЧНИ РЪЦЕ” с ръководител Пенка Илиева


 ·       ДАРТС с ръководител Иван Жеков


-   ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА:

 

·       ДОПЪЛНИТЕЛНА РАБОТА ПО МАТЕМАТИКА с ръководител Йовка Делчева

·       ДОПЪЛНИТЕЛНА РАБОТА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА с ръководител Светла Жекова

·       ”БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК Е ЛЕСЕН” с ръководител Ивелина Ганчев  ·       ДОПЪЛНИТЕЛНА РАБОТА ПО МАТЕМАТИКА - 2 групи /V клас и VІІ клас/ с ръководител Татяна Станчева


ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА РЕАЛИЗИРАХМЕ:

- ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ:

 ·       КЛУБ „ЕЗИК СВЕЩЕН НА МОИТЕ ДЕДИ”  с ръководител Ивелина Ганчева 

Публична изява на 26 януари 2017 г. 


 ·       ТЕАТРАЛНО ИЗКУСТВО с ръководител Ваня Душева   

Публична изява на 21 ноември 2016 г. 


 ·       СРЪЧНИ РЪЦЕ  с ръководител Пенка Илиева

 


 ·       ДАРТС с ръководител Иван Жеков 


- ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ:

·       ДОПЪЛНИТЕЛНА РАБОТА ПО МАТЕМАТИКА с ръководител Иванка Кънева

·       ДОПЪЛНИТЕЛНА РАБОТА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - 2 групи с ръководител Светла Жекова

     ·       ДОПЪЛНИТЕЛНА РАБОТА ПО МАТЕМАТИКА - 2 групи с ръководител Татяна Станчева

 

 

Hits: 2838