Актуална информация

Category: Актуално
Published: Wednesday, 01 April 2020

УВАЖАЕМИ СЕДМОКЛАСНИЦИ, РОДИТЕЛИ И НАСТОЙНИЦИ,

  Във връзка с организирането и провеждането на НВО – VІІ клас за учебната 2019/2020 г., ви информирам следното:

 Изпитите от Националното външно оценяване по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА И МАТЕМАТИКА са задължителни за всички ученици.

  1. Учениците имат право да се явят и на трети изпит – по изучавания чужд език, който е по желание. За целта от 06.04. до 10.04.2020 г., желаещите следва да подадат заявление по образец до директора на училището /Приложение 2_1.3 чужд език/. Предвид епидемиологичната обстановка в страната, заявленията се изпращат сканирани на електронен адрес /e-mail/ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  2. Учениците, които желаят да продължат образованието си в спортно училище или училище по изкуствата, следва да подадат заявление /Приложение  2_1.1 за проверка на способностите/ за явяване на изпити за проверка на способностите. Заявленията се изпращат на посочения електронен адрес.
  3. Образци на заявления може да изтеглите и попълните:
  •  Приложение 2_1.3 чужд език   от ->ТУК<-
  •  Приложение 2_1.1 за проверка на способностите  от ->ТУК<-

 Останете си вкъщи и бъдете здрави!

  Пенка Димова - директор


 УТВЪРДЕН НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ ЗА 2020 г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.03.2020 г.

Публикациите в този раздел са в изпълнение на член 290, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищно образование


УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ


УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ В ЦДО

ЗАПОВЕД И ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ В І-ви КЛАС

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАВЪРШЕН КЛАС

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДУБЛИКАТ НА ДОКУМЕНТИ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОТСЪСТВИЕ НА УЧЕНИК


  ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ 2013 г.

Може да свалите от ТУК - pdf формат


  ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ 2014 г.

Може да свалите от ТУК - pdf формат


УТВЪРДЕН НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ ЗА 2015 г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.03.2015 г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.06.2015 г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.09.2015 г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2015 г.


 УТВЪРДЕН НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ ЗА 2016 г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.03.2016 г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.06.2016 г. 

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.09.2016 г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2016 г.


УТВЪРДЕН НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ ЗА 2017 г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.03.2017 г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.06.2017 г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.09.2017 г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2017 г.


УТВЪРДЕН НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ ЗА 2018 г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.03.2018 г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.06.2018 г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.09.2018 г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2018 г.


УТВЪРДЕН НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ ЗА 2019 г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.03.2019 г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.06.2019 г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.09.2019 г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2019 г.


УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ, ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛЕКТОРСКИ ЧАСОВЕ МОЖЕ ДА СВАЛИТЕ ОТ ТУК-doc формат