Актуална информация

Category: Актуално
Published: Monday, 29 April 2024

УТВЪРДЕН НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ ЗА 2024 г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.03.2024 г.

 

Публикациите в този раздел са в изпълнение на член 290, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищно образование


УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ


УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ В ЦДО

ЗАПОВЕД И ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ В І-ви КЛАС

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАВЪРШЕН КЛАС

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДУБЛИКАТ НА ДОКУМЕНТИ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОТСЪСТВИЕ НА УЧЕНИК


  ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ 2013 г.

Може да свалите от ТУК - pdf формат


  ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ 2014 г.

Може да свалите от ТУК - pdf формат


УТВЪРДЕН НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ ЗА 2015 г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.03.2015 г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.06.2015 г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.09.2015 г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2015 г.


 УТВЪРДЕН НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ ЗА 2016 г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.03.2016 г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.06.2016 г. 

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.09.2016 г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2016 г.


УТВЪРДЕН НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ ЗА 2017 г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.03.2017 г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.06.2017 г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.09.2017 г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2017 г.


УТВЪРДЕН НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ ЗА 2018 г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.03.2018 г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.06.2018 г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.09.2018 г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2018 г.


УТВЪРДЕН НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ ЗА 2019 г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.03.2019 г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.06.2019 г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.09.2019 г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2019 г.


УТВЪРДЕН НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ ЗА 2020 г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.03.2020 г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.06.2020 г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.09.2020 г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2020 г.


  УТВЪРДЕН НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ ЗА 2021 г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.03.2021 г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.06.2021 г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.09.2021 г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2021 г.


  УТВЪРДЕН НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ ЗА 2022 г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.03.2022 г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.06.2022 г.

 ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.09.2022 г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2022 г.


УТВЪРДЕН НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ ЗА 2023 г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.03.2023 г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.06.2023 г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.09.2023 г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2023 г.

 


УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ, ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛЕКТОРСКИ ЧАСОВЕ МОЖЕ ДА СВАЛИТЕ ОТ ТУК-doc формат