ОУ "Отец Паисий" с. Зетьово, общ. Чирпан

Category: Uncategorised
Published: Thursday, 01 July 2021


СЪОБЩЕНИЕ  ДО РОДИТЕЛИТЕ

на записаните във ОУ „Отец Паисий“ село Зетьово първокласници

          Уважаеми родители,

        Информираме Ви, че всички семейства, чиито деца са записани за първи път в държавно или общинско училище имат право на еднократна помощ от 300,00 лв. за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2021/2022 г. Средствата се отпускат независимо от дохода при условие, че децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството. Помощта се предоставя и за деца, настанени в семейства на роднини, близки на детето или приемни семейства, както и на настойник/попечител, който отглежда такова дете.

      Финансовата подкрепа се отпуска след подаване на заявление-декларация. В случаите, в които дирекция „Социално подпомагане“ не може да получи информация по служебен път, към заявлението се прилагат следните документи:

 -        удостоверение, че детето е записано в първи клас на държавно или общинско училище, издадено от съответното училище;

 -        копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител.

      Заявлението се подава след записване на детето в първи клас, но не по-късно от 15 октомври 2021 г. Изключение се прави за случаите, когато поради здравословни причини, установени с протокол на лекарска консултативна комисия, детето не може да започне училище, но не повече от 6 месеца от започване на учебната година.

Заявлението може да бъде подадено към ДСП по настоящ адрес по електронен път. Електронната услуга 778 за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в първи клас е достъпна през Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“ на адрес: https://edelivery.egov.bg, раздел „Заяви еУслуга“, Агенция за социално подпомагане. Необходимите удостоверителни документи могат да бъдат прикачени и подадени по електронен път, чрез създадената от ДАЕУ е-форма на заявление. Подателят трябва да притежава Персонален идентификационен код на Националния осигурителен институт, на Национална агенция за приходите, стационарен или мобилен квалифициран електронен подпис.
При възникнали въпроси, относно заявяването на услугата  можете да се обръщате към Помощен контактен център на ДАЕУ – 070020341 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  С уважение,

 Пенка Димова - директор

 


->НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В УЧИЛИЩАТА<-


БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА


-> ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОЧИСТВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ В СИТУАЦИЯТА НА COVID-19

->ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДПАЗНИ МАСКИ


 

-> ГРАФИК ЗА ОБЕДНО ХРАНЕНЕН НА УЧЕНИЦИТЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 22020/2021 Г.


 

 ->ПРАВИЛНИК

ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

 

С цел оказване на подкрепа на родителите и педагогическите специалисти, публикуваме:

 

->ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В КОМПЮТЪРНАТА МРЕЖА<-

->КРАТЪК НАРЪЧНИК ЗА РОДИТЕЛИ, РАЗРАБОТЕН ОТ АСОЦИАЦИЯ "РОДИТЕЛИ"<-

->ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В КОМПЮТЪРНАТА МРЕЖА<-

->СЛЕДВАЙ ТЕЗИ ПРАВИЛА ЗА ДА СИ В БЕЗОПАСНОСТ В МРЕЖАТА<-

->СЪВЕТИ ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА С КОМПЮТЪР, ТАБЛЕТ, СМАРТФОН<-

->КРАТЪК РЕЧНИК ЗА РОДИТЕЛИ С ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ СЪВЕТИ<-


 ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ"


->Административни услуги


Някои си мислят, че образованието в едно селско училище не е на такова ниво, каквото е то в градските училища.  Това е пълна заблуда!  Защо?

 ·        Учебните програми са същите, по които се учи и в друго общообразователно училище.

 ·        Учителите са завършили същите университети, в които са учили и тези в  градските училища.

 ·        Децата тук са уважавани заради самите тях и техните успехи и неуспехи.

 ·        Те губят анонимност в малкото училище….

Има няколко основни причини да изберете местното училище за родно училище на вашето дете:

 ·        То е разположено най-близо до вас и вашето дете няма да се събужда рано и да тръгва недоспало и премръзнало в студените дни на дългата зима.

 ·        Няма да плащате за карти за пътуване, а с тези пари може да купите на детето компютър, книги и др. помощни материали за учението му.

 ·        Детето ви ще се прибира по безопасен за него път от училище до дома и вие ще бъдете спокойни и може да започнете работа.

 ·        Ще учи в малко компактно училище, в което проявата на всеки се отчита, успехите се поощряват, а грешките се отстраняват.

 ·        Ще учи в училище, в което учениците са 100, а в паралелките не са повече от 16, което е изключително благоприятно за добра индивидуална работа.

 ·        Обучението във всички класове е целодневно.

 ·        Училището разполага с много добра материално-техническа база.

 ·        Няма да го отделите от приятелите, с които е играл до този момент.

 ·        Малкият брой на учениците в паралелките позволява по-доброто им обгрижване. Проблемите на всяко дете са познати на учителите, които всячески се опитват да им помогнат.

 ·        Учейки в местното училище, децата придобиват такива ценности като скромност, отзивчивост, любов към всичко родно, привързаност към семейството, уважение към българските традиции.

       НАШЕТО УЧИЛИЩЕ ВИ ОСИГУРЯВА:

·         Целодневна организация на учебния ден;

·         Столово хранене;

·         Безплатна закуска за учениците от първи до четвърти клас, плодове и млечни продукти;

·         Съвременен компютърен кабинет;

·         Модерно оборудван компютърен кабинет и Wi-fi

·         Стая за занимания по интереси стая за спорт;

·         Извънкласни дейности:  - Информационни технологии;    

 - Работа по проект "Твоят час", "Сръчни ръце”, "Театрално изкуство”, "Дартс” и клуб "Художествено слово”

В партньорство с НЧ ,,Селски будилник-1906” с. Зетьово учениците се включват в групите по: народни танци, арт-изкуство, използване на богато оборудвана библиотека.

Благодарим Ви за доверието!


 

ПРОЕКТ "ТВОЯТ ЧАС"


  


МОЖЕ ДА ПОСЕТИТЕ И ХАРЕСАТЕ  ОФИЦИАЛНАТА НИ  facebook СТРАНИЦА

 

 

 

 

Галерия

Category: Uncategorised
Published: Tuesday, 11 February 2014