БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

Category: Ученическо творчество Published: Tuesday, 15 November 2022

 

 ->ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ПРЕЗ 2023 ГОДИНА<-


 


 

Информация за обучението по БДП през учебната 2018/2019 година   ->ТУК<-

Hits: 4292