ОУ "Отец Паисий" с. Зетьово, общ. Чирпан

Category: Uncategorised Published: Friday, 22 March 2024


           


-> П Р О Ф И Л   Н А   К У П У В А Ч А <-


->ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА<-

---

->УЧИЛИЩНИ ДОКУМЕНТИ<-

- - -

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА


->НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В УЧИЛИЩАТА<-


БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА


-> ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОЧИСТВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ В СИТУАЦИЯТА НА COVID-19

->ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДПАЗНИ МАСКИ


 С цел оказване на подкрепа на родителите и педагогическите специалисти, публикуваме:

 

->ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В КОМПЮТЪРНАТА МРЕЖА<-

->КРАТЪК НАРЪЧНИК ЗА РОДИТЕЛИ, РАЗРАБОТЕН ОТ АСОЦИАЦИЯ "РОДИТЕЛИ"<-

->ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В КОМПЮТЪРНАТА МРЕЖА<-

->СЛЕДВАЙ ТЕЗИ ПРАВИЛА ЗА ДА СИ В БЕЗОПАСНОСТ В МРЕЖАТА<-

->СЪВЕТИ ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА С КОМПЮТЪР, ТАБЛЕТ, СМАРТФОН<-

->КРАТЪК РЕЧНИК ЗА РОДИТЕЛИ С ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ СЪВЕТИ<-


->Административни услуги


Някои си мислят, че образованието в едно селско училище не е на такова ниво, каквото е то в градските училища.  Това е пълна заблуда!  Защо?

 ·        Учебните програми са същите, по които се учи и в друго общообразователно училище.

 ·        Учителите са завършили същите университети, в които са учили и тези в  градските училища.

 ·        Децата тук са уважавани заради самите тях и техните успехи и неуспехи.

 ·        Те губят анонимност в малкото училище….

Има няколко основни причини да изберете местното училище за родно училище на вашето дете:

 ·        То е разположено най-близо до вас и вашето дете няма да се събужда рано и да тръгва недоспало и премръзнало в студените дни на дългата зима.

 ·        Няма да плащате за карти за пътуване, а с тези пари може да купите на детето компютър, книги и др. помощни материали за учението му.

 ·        Детето ви ще се прибира по безопасен за него път от училище до дома и вие ще бъдете спокойни и може да започнете работа.

 ·        Ще учи в малко компактно училище, в което проявата на всеки се отчита, успехите се поощряват, а грешките се отстраняват.

 ·        Ще учи в училище, в което учениците са 100, а в паралелките не са повече от 16, което е изключително благоприятно за добра индивидуална работа.

 ·        Обучението във всички класове е целодневно.

 ·        Училището разполага с много добра материално-техническа база.

 ·        Няма да го отделите от приятелите, с които е играл до този момент.

 ·        Малкият брой на учениците в паралелките позволява по-доброто им обгрижване. Проблемите на всяко дете са познати на учителите, които всячески се опитват да им помогнат.

 ·        Учейки в местното училище, децата придобиват такива ценности като скромност, отзивчивост, любов към всичко родно, привързаност към семейството, уважение към българските традиции.

       НАШЕТО УЧИЛИЩЕ ВИ ОСИГУРЯВА:

·         Целодневна организация на учебния ден;

·         Столово хранене;

·         Безплатна закуска за учениците от първи до четвърти клас, плодове и млечни продукти;

·         Съвременен компютърен кабинет;

·         Модерно оборудван компютърен кабинет и Wi-fi

·         Стая за занимания по интереси стая за спорт;

·         Извънкласни дейности:  - Информационни технологии;    

 - Работа по проект "Твоят час", "Сръчни ръце”, "Театрално изкуство”, "Дартс” и клуб "Художествено слово”

В партньорство с НЧ ,,Селски будилник-1906” с. Зетьово учениците се включват в групите по: народни танци, арт-изкуство, използване на богато оборудвана библиотека.

Благодарим Ви за доверието!

 

  


МОЖЕ ДА ПОСЕТИТЕ И ХАРЕСАТЕ  ОФИЦИАЛНАТА НИ  facebook СТРАНИЦА

 

 

 

 

Hits: 5328