ОУ "Отец Паисий" с. Зетьово, общ. Чирпан

Category: Uncategorised
Published: Monday, 01 June 2020

ЗА ВАС, СЕДМОКЛАСНИЦИ!


 

 НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ СЛЕД VII КЛАС:

-> ЗАПОВЕД № РД09-920/05.05.2020 Г. ОТНОСНО ДАТИ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ

-> ЗАПОВЕД № РД09-1035/12.05.2020 Г. ОТНОСНО УЧЕБНИ ДНИ


 


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ! 

____________________

От 16.03.2020 г. с  учениците от ОУ ,,Отец Паисий” с. Зетьово ще се провежда дистанционното обучение от всеки учител, включително учителите в групите за целодневна организация на учебния ден и учителите по физическо възпитание и спорт.

*************

Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва.

Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици.

 Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения.

 Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.

 За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:

 - Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;

 - Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;

 - Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;

- Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;

 Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели:

 - Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.

- Насърчавайте детето да бъде активно.

 - Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние.

- Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ

- Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници.

- Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.

 Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето.

 

Пенка Димова - директор


 

ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ"


САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ->ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ


->Административни услуги


Някои си мислят, че образованието в едно селско училище не е на такова ниво, каквото е то в градските училища.  Това е пълна заблуда!  Защо?

 ·        Учебните програми са същите, по които се учи и в друго общообразователно училище.

 ·        Учителите са завършили същите университети, в които са учили и тези в  градските училища.

 ·        Децата тук са уважавани заради самите тях и техните успехи и неуспехи.

 ·        Те губят анонимност в малкото училище….

Има няколко основни причини да изберете местното училище за родно училище на вашето дете:

 ·        То е разположено най-близо до вас и вашето дете няма да се събужда рано и да тръгва недоспало и премръзнало в студените дни на дългата зима.

 ·        Няма да плащате за карти за пътуване, а с тези пари може да купите на детето компютър, книги и др. помощни материали за учението му.

 ·        Детето ви ще се прибира по безопасен за него път от училище до дома и вие ще бъдете спокойни и може да започнете работа.

 ·        Ще учи в малко компактно училище, в което проявата на всеки се отчита, успехите се поощряват, а грешките се отстраняват.

 ·        Ще учи в училище, в което учениците са 100, а в паралелките не са повече от 16, което е изключително благоприятно за добра индивидуална работа.

 ·        Обучението във всички класове е целодневно.

 ·        Училището разполага с много добра материално-техническа база.

 ·        Няма да го отделите от приятелите, с които е играл до този момент.

 ·        Малкият брой на учениците в паралелките позволява по-доброто им обгрижване. Проблемите на всяко дете са познати на учителите, които всячески се опитват да им помогнат.

 ·        Учейки в местното училище, децата придобиват такива ценности като скромност, отзивчивост, любов към всичко родно, привързаност към семейството, уважение към българските традиции.

       НАШЕТО УЧИЛИЩЕ ВИ ОСИГУРЯВА:

·         Целодневна организация на учебния ден;

·         Столово хранене;

·         Безплатна закуска за учениците от първи до четвърти клас, плодове и млечни продукти;

·         Съвременен компютърен кабинет;

·         Модерно оборудван компютърен кабинет и Wi-fi

·         Стая за занимания по интереси стая за спорт;

·         Извънкласни дейности:  - Информационни технологии;    

 - Работа по проект "Твоят час", "Сръчни ръце”, "Театрално изкуство”, "Дартс” и клуб "Художествено слово”

В партньорство с НЧ ,,Селски будилник-1906” с. Зетьово учениците се включват в групите по: народни танци, арт-изкуство, използване на богато оборудвана библиотека.

Благодарим Ви за доверието!


 

ПРОЕКТ "ТВОЯТ ЧАС"


  


МОЖЕ ДА ПОСЕТИТЕ И ХАРЕСАТЕ  ОФИЦИАЛНАТА НИ  facebook СТРАНИЦА

 

 

 

 

Галерия

Category: Uncategorised
Published: Tuesday, 11 February 2014