Защита на лични данни

Category: За училището Published: Thursday, 06 December 2018

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА МЕРКИТЕ И СРЕДСТВАТА ЗА ОБРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ В ОУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ"


-> ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗАПОЗНАВАНЕ С ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА МЕРКИТЕ И СРЕДСТВАТА ЗА ОБРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

-> ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

-> ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

-> ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТКА И СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

-> ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ЛИЧНИ ДАННИ

-> ОБРАЗЕЦ НА ИСКАНЕ ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

-> ОБРАЗЕЦ НА ИСКАНЕ ЗА ПРЕНОСИМОСТ НА ЛИЧНИ ДАННИ

-> ОБРАЗЕЦ НА ИСКАНЕ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ

-> ОБРАЗЕЦ НА ИСКАНЕ ЗА КОРИГИРАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

-> ОБРАЗЕЦ НА СЪДЪРЖАНИЕ НА БЛАНКА ЗА ЖАЛБА ДО КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Hits: 529