Административни услуги

Category: За училището Published: Saturday, 26 January 2019

1. Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование.


2.Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава.


3. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование - удостоверения, свидетелства, дипломи.


4. Издаване на удостоверения за преместване на ученици в държавните и общински училища.

ЗАЯВЛЕНИЯ МОЖЕ ДА ПОПЪЛНИТЕ, СЛЕД КАТО ГИ ИЗТЕГЛИТЕ:

- Заявление за прием

- Заявление за преместване


5. Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно обучение.


 

Hits: 2972