Екип

Category: Екип
Published: Friday, 15 September 2023

        

ЕКИП

  • Пенка Димова – директор
  • Иванка Танева –  старши учител в начален етап на основното образование
  • Ваня Ангелова – старши учител в начален етап на основното образование
  • Светла Жекова – старши учител в начален етап на основното образование
  • Ивелина Ганчева – старши учител в начален етап на основното образование
  • Татяна Петрова –  старши учител по общообразователен предмет в прогимназиален етап на основното образование
  • Татяна Станчева –  старши учител по общообразователен предмет в прогимназиален етап на основното образование
  • Пенка Илиева  – старши  учител ЦДО, І-ІV клас
  • Иван Жеков –  старши  учител ЦДО, V-VІІ клас