История

Category: История
Published: Tuesday, 28 January 2014

 

История на ОУ „Отец Паисий” с. Зетьово

Началото е поставено през есента 1881 година в Маджур махалеси. Построяването на училището се извършва с доброволния труд на родолюбиви зетьовци. То отваря врати за да възвести нещо ново, непознато, да открие и покаже необятния път на просвещението и познанието. Пръв учител в новото училище е даскалът от котленското село Ичера Йордан Цвятков. Буквите и цифрите се пишат върху пясък, поставен в сандъчета. Бързо се увеличава броят на желаещите да се учат, което налага построяването на нова сграда. Тя става факт през 1885 година в центъра на селото, в двора на джамията под ръководството на учителя Йордан Цвятков. Тук вече се пише на черни дъски. Тази сграда е просъществувала до 14 април 1928 година, когато е разрушена от голямото земетресение в Чирпанския край.       

Наред със старата сграда от 1885 година родолюбивите зетьовци през 1912 година се заемат да построят, със средства от самооблагането нова, още по-масивна, която е  с три класни стаи, учителска стая и голям коридор. Училището преживява тежките военни години на глад, разруха и бедност, но през септември винаги отваря врати, за да посрещне своите учители и ученици, превръщайки се в център за просвета и култура. Построеното през 1912 година не се засяга от труса и просъществува до 1976 година, когато върху основите му се издига сградата на настоящото училище, открито през учебната 1979/1980 година и в която се провежда обучението и до днес. През 2006 година е открит компютърен кабинет, а от 1 април 2008 година училището е на делегиран бюджет. 

Най-много ученици има през учебната 1944/1945 година, когато те са около 490. До средата на 50-те години стават 400. За следващите 10 години намаляват с около 100, поради миграционните процеси. През учебната 1964/1965 година идват ученици от съседните села Ценово, Целина и Златна ливада, поради закриване на училищата там. Училището става осмокласно, открито е общежитие за учениците от съседните села. През същата година със собствени средства е построена работилница по трудово обучение. През годините и особено след демократичните промени учениците непрекъснато намаляват, като днес училището е средищно и в него се обучават 102 ученика в дневна и самостоятелни форми на обучение. 

Директори на училището: В първите години няма такава длъжност. Тя се е изпълнявала от т.нар. главни учители. Ето и поредността на директорите с годината на назначаването им : 

1923  Петър Къркеланов

1932  Борис Василев

1934  Райна Чолакова

1936  Спас Божилов

1954  Мильо Гетов

1966  Запрян Иванов

1977  Видка Петкова

1991  Йовка Делчева

2009  Пенка Димова