Училищно настоятелство

Category: Училищно настоятелство
Published: Tuesday, 28 January 2014

СЪСТАВ  НА  УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Ивелина Русева Ганчева

ЧЛЕНОВЕ: Йордан Иванов Николов

                  Паньо Христов Панев

                  Нели Миткова Генова

                 Живко Георгиев Костадинов

 

КОНТРОЛНО-РЕВИЗИОННА КОМИСИЯ:

    Радка Иванова Найденова

    Татяна Александровна Станчева

    Генчо Стайков Стайков